Aanbevolen : Volvo onderdelen - opkoper auto
 Een Auto Verkopen - Wat Moet U Doen  thumbnail

Een Auto Verkopen - Wat Moet U Doen

Published Jan 22, 24
7 min read


2). auto opkoper eindhoven. -------------------------------------------------------------------------------- 15. Wat moet ik doen als ik meen dat er een fout op de CAR-PASS staat? Gaat het om de laatste kilometerstand die op het ogenblik van afgifte door de inspecteur van de technische keuring werd opgetekend, dan moet u zich tot het keuringsstation in kwestie wenden. Blijkt uw vraag terecht dat zal men ter plekke een nieuwe CAR-PASS voor u afdrukken

die uw vraag zal behandelen. Blijkt ze gegrond dan zal CAR-PASS v. z.w. u gratis een nieuw document opsturen, dat opnieuw 2 maanden geldig is. -------------------------------------------------------------------------------- 16. Verdere vragen? Hebt u nog vragen? U kan ons contacteren via email op het adres of per telefoon op het nr. 02/773.

Het antwoord op de meest gestelde vragen door kopers vind je hieronder. auto opkoper eindhoven. Wat is een Car-Pass? Een Car-Pass is een document dat de kilometerhistoriek van een voertuig weergeeft. Hij vermeldt de gekende kilometerstanden en de datum waarop deze standen werden vastgesteld. Je krijgt dus een beeld van het “kilometer”verleden van de wagen en kan dus beter nagaan of de stand van de kilometerteller bij de verkoop waarachtig is

a. nog de volgende vermeldingen: het chassisnummer van het voertuig; het merk en het model van het voertuig; de pollutienorm (Euro); de CO2-emissies; of het voertuig nog een keuring na ongeval moet ondergaan; of er nog terugroepacties (recalls) op het voertuig moeten worden uitgevoerd; de datum waarop het voertuig voor de eerste maal is ingeschreven (in België); unieke QR-code en identificatienummer van de Car-Pass (die toelaten de echtheid van het document na te gaan). auto opkoper eindhoven.

Het kilometerattest zal dan automatisch ter plaatse worden aangemaakt en afgeleverd als de auto slaagt voor de keuring. Je kan een afspraak maken voor een tweedehandskeuring op . Je kan ook een Car-Pass aanvragen aan het loket van elk keuringscentrum zonder een technische keuring te laten uitvoeren. Dan is een afspraak niet nodig.

Schade Auto Opkoper

Het chassisnummer en de stand van de kilometerteller moeten immers worden opgenomen om een Car-Pass te kunnen aanmaken. Wanneer heb je een Car-Pass nodig? Bij elke verkoop van een tweedehands auto of lichte bestelwagen is de verkoper wettelijk verplicht een geldige Car-Pass te bezorgen aan de koper - auto opkoper eindhoven. Het doet er niet toe of de verkoper een particulier is dan wel een professionele handelaar of garage

Dus ook wie een tweedehands verkoopt aan een buitenlandse privé persoon moet deze een Car-Pass overhandigen. Geen Car-Pass gekregen: wat zijn je rechten? Een Car-Pass is verplicht! De wet voorziet dat de particuliere koper die geen Car-Pass heeft gekregen, de ontbinding van de koopovereenkomst kan eisen - auto opkoper eindhoven. Wanneer hij zich daartoe tot de rechter wendt, zal deze de ontbinding van de koop bevelen

Komt dit niet overeen of krijg je een foutmelding, dan heb je wellicht te maken met een vervalsing of met een Car-Pass die reeds lang vervallen is. Moet een ander verkoopsdocument worden opgemaakt bij de verkoop van een tweedehands wagen? Vanaf 1 november 2019 is het KB van 5 april 2019 van kracht.

Het is de verkoper die moet instaan voor de opmaak van dit document, tenzij het gaat om de verkoop van een tweedehands wagen door een particulier aan een professioneel (bvb - auto opkoper eindhoven. bij de aankoop van een nieuwe wagen). In dit laatste geval is het de professioneel die het document moet opmaken

Wanneer het een verkoop van een tweedehands wagen tussen particulieren betreft, bestaat er geen wettelijke verplichting om een zo’n document op te maken. Het is wel aan te raden dit toch te doen om latere discussies te vermijden. Hoelang blijft een Car-Pass geldig? De wetgeving voorziet dat bij de verkoop van een tweedehands wagen een Car-Pass van recente datum moet worden afgeleverd.

Auto Opkoper Zoetermeer

Wat gebeurt er met wagens die uit het buitenland worden ingevoerd? Bij een importauto zal de datum van eerste inschrijving in België ofwel niet ingevuld zijn op de Car-Pass, ofwel recenter zijn dan de datum van eerste ingebruikname. auto opkoper eindhoven. Daarnaast staat er onderaan op de Car-Pass de volgende vermelding: “Dit voertuig werd tweedehands ingevoerd uit het buitenland"

Op deze regel zijn 2 uitzonderingen: Auto’s geïmporteerd uit Nederland. Car-Pass vraagt bij RDW, de dienst die de Nederlandse centrale databank met tellerstanden beheert, de kilometerhistoriek op en toont die op het Car-Pass document. De meeste autoconstructeurs beschikken over een centrale databank met kilometerstanden die door hun merkdealers in binnen- en buitenland worden geregistreerd.

In de praktijk kan het zeker voorkomen dat Car-Pass geen tellerstanden uit het buitenland ontvangt. De eerste kilometerstand die wij dan in onze databank opslaan is deze die door de autokeuring genoteerd wordt bij de importcontrole van het voertuig - auto opkoper eindhoven. Jammer genoeg deinzen sommige fraudeurs er niet voor terug om de teller terug te draaien voordat ze met de auto naar de keuring gaanVerzoekers klagen er in het algemeen over dat de Dienst Wegverkeer (RDW) in de klachtafdoeningsbrief van 1 augustus 2002 onvoldoende heeft gemotiveerd dat de procedure van wijziging van de tenaamstelling tussen particulieren toereikend is (auto opkoper eindhoven). Tegen die achtergrond klagen verzoekers erover dat de RDW ter zake van voornoemde procedure controlemogelijkheden achterwege heeft gelaten en er aldus onvoldoende in heeft voorzien dat bij de tenaamstelling van het kenteken van het voertuig dat verzoekers hebben gekocht, de gegevens van de verkoper toereikend zijn geverifieerd en de echtheid van het oude kentekenbewijs deel II afdoende is vastgesteld

Verzoekers hadden belangstelling voor een Peugeot 307 van het bouwjaar 2002, die in juni 2002 te koop werd aangeboden in een advertentie in het dagblad de Telegraaf voor een bedrag van € 15250 - auto opkoper eindhoven. Alvorens zij tot de koop van de Peugeot overgingen, lieten zij het kentekennummer controleren door een bevriende politieambtenaar

Auto Met Kapotte Motor Verkopen – Direct Geld

Verder hadden verzoekers geconstateerd dat het chassisnummer overeenkwam met dat op het kentekenbewijs, dat de kentekenplaten uiterlijk in orde waren, dat de kleur van het voertuig overeenstemde met de kleur zoals aangegeven in het kentekenbewijs. Toen ook de medewerker van het postkantoor, bij wie het kentekenbewijs werd overgeschreven, meedeelde dat er voor verzoekers niets meer te controleren viel, waren verzoekers in de veronderstelling dat zij met een gerust hart konden overgaan tot de koop van de personenauto.Enkele dagen nadat de koopovereenkomst was gesloten, kwamen verzoekers tot de ontdekking dat er in tegenstelling tot hetgeen in het handleidingenboek van de Peugeot was vermeld, geen nummer onder het raam was ingegraveerd, althans dat dit nummer onleesbaar was gemaakt - auto opkoper eindhoven. Omdat zij dit vreemd vonden, verzochten zij een bevriend politieagent dit te controleren

Bij nadere bestudering van de autopapieren bleek dat het kentekenbewijs was vervalst: de persoonsgegevens klopten niet, en de op het kentekenbewijs vermelde postcode kon niet behoren bij de op het kentekenbewijs vermelde woonplaats - auto opkoper eindhoven. 3. Verzoekers hadden naar hun mening alles gedaan wat binnen hun mogelijkheden lag om te onderzoeken of de verkoper beschikkingsbevoegd was

Zij stelden daartoe onder meer dat de RDW niet alles in het werk had gesteld om te voorkomen dat personenauto's werden verkocht zonder dat de verkopende partij daartoe bevoegd was. auto opkoper eindhoven. In het bijzonder waren verzoekers ontstemd over het feit dat er bij de overschrijving op het postkantoor geen enkele legitimatie van de verkoper werd geëist

Verzoekers waren ervan uitgegaan dat het vrijwaringsbewijs, dat zij kregen overhandigd van de medewerker van het postkantoor, gecontroleerde persoonsgegevens van de verkoper bevatte. auto opkoper eindhoven. Daartoe voerden zij onder meer nog aan dat de folder van de RDW “Uw auto of motor en het kenteken” als tekst bevat dat de medewerker van het postkantoor via de computergegevens van het legitimatiebewijs en het kentekenbewijs controleert met de gegevens in het kentekenregister van de RDW

Export Auto Opkoper

  1. Artikel 26 van het Kentekenreglement regelt de procedure bij (ver)koop van een auto tussen twee particulieren (zie Achtergrond, onder 2.). De verkoper geeft deel II van het kentekenbewijs, alsmede een overschrijvingsbewijs aan de kopende partij. Deel I houdt hij vooralsnog onder zich. De koper gaat met dit deel II, het overschrijvingsbewijs en een legitimatiebewijs naar een bij een ministeriële regeling aangewezen instantie (artikel 50, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, zie Achtergrond, onder 1.), in de praktijk veelal een postkantoor, alwaar hij een nieuw deel II aanvraagt.

Latest Posts

Snel Auto Verkopen

Published Feb 28, 24
7 min read

Brian J Autohandelaar

Published Feb 13, 24
3 min read

Auto Opkoper Den Bosch

Published Jan 29, 24
3 min read